Alamy / AOP
00:10 - 21.06.2021 / viihde / Findance
Opiskelija voi saada opintolainahyvityksen tai opintolainavähennyksen, jos opinnot ovat viivästyneet koronan takia
Hetkinen vielä... Meillä olis sulle juhannuksen paras Spotify-soittolista, tallenna jo nyt täältä

Opiskelija ei menetä oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen, jos hän osoittaa, ettei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja koronaepidemian takia. Tämä ehtojen muutos koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen. Opinnot saavat viivästyä enintään 1 lukuvuodella, jotta oikeus säilyy.

Opiskelija voi pyytää uudelleenkäsittelyä, jos valmistuminen viivästyi koronan takia

Kela lähettää hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä- tai vähennyksestä niille vuonna 2021 valmistuneille opiskelijoille, joiden opiskeluaika ylittää hyvitykseen tai vähennykseen oikeuttavan määräajan. Kevätlukukaudella 2021 valmistuneet saavat päätösehdotukset loka-marraskuussa 2021.

Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelija voi pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen. Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelijan täytyy ilmoittaa, miten koronaepidemia vaikutti siihen, että tutkinnon suorittamiseksi vaadittavien opintojen suorittaminen viivästyi. Opintoja viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi

- opintojen järjestelyihin

- opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä terveyteen tai elämäntilanteeseen

- matkustusrajoituksiin

- muihin viranomaissuosituksiin


Opintolainahyvityksen voi saada, vaikka opintojen aloitus olisi siirtynyt

Kela voi ottaa koronaepidemian aiheuttaman opintojen viivästymisen huomioon myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt ensimmäisten korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee esimerkiksi opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskeluoikeutensa tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa koronaepidemian vuoksi vasta myöhemmin.

Jos opiskelija opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa ja on opintojensa alussa ilmoittautunut poissa olevaksi koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioon otettava opiskeluaika alkaa ensimmäisen läsnäololukukauden alusta.

Jos opiskelija opiskelee ulkomaisessa korkeakoulussa ja on siirtänyt opintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioon otettava opiskeluaika alkaa sen lukukauden alusta, jonka aikana opinnot todellisuudessa alkoivat.


Opintotukilakiin tehdyillä muutoksilla pyritään varmistamaan, että korkeakouluopiskelija ei menetä oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, jos opinnot ovat viivästyneet koronaepidemian takia.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, mutta se odottaa vielä presidentin vahvistusta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2021. Lakimuutos koskee myös kevätlukukaudella 2021 valmistuneita.

artikkelin avainsanat:
Kela koulutus opintolaina opintotuki opiskelu