MarshallAI
04:10 - 17.06.2021 / viihde / Findance
Hämeenlinnan toriliikennettä tutkitaan konenäöllä ja tekoälyllä

Hämeenlinnan kauppatorilla tutkitaanpuolen vuoden ajan torin liikennettä.Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön Liikenne 4.0 -hankkeeseen liittyvän pilotoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa torin käytöstä ja sen käyttäjien liikkumisreiteistä. Toteutuksesta vastaa turkulainen konenäkö- ja tekoälyratkaisuja tuottava MarshallAI yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Pilotti alkaa viikolla 24 jatkuen vuoden 2021 loppuun.

Liikkujien reittien perusteella voidaan todentaa torialueen aktiivisimpia kohteita ja havaita esimerkiksi torin myyntikojujen sijaintien vaikutuksia liikkujien reitteihin. Tarkoituksena on tutkia myös liikenteen viipymisaikaa torilla, torin suosituimpia kohteita sektoreittain sekä pysäköintipaikkojen vapausastetta Hallituskadulla.

Raatihuoneen parvekkeelle sijoitettava 4K-laatuista videokuvaa tuottavan kameran kuvauskulma ulottuu kuvaamaan koko torin kattavan liikkumisen, Raatihuoneenkadun liikenteen määrät sekä pysäköintipaikat tien varressa. Liikkujien tunnistus tapahtuu kuvasta tunnistettujen kohteiden perusteella. Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa ja erotella mittojen perusteella niin kävelijät, pyöräilijät, henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Kohteiden tunnistamisen lisäksi tekoäly luo kohteelle reitin, jolloin liikkujan käyttäytymistä on mahdollista tarkkailla.

Tietosuoja ja henkilöiden kuvaaminen sekä tunnistaminen on nykyaikana konkreettinen huoli, kun dataa kerätään useista eri lähteistä. MarshallAI luo konenäköratkaisunsa turvaten henkilöllisyyden tunnistamattomuuden. Kameroiden kuvista ei ole nähtävissä kasvojen piirteitä, eivätkä kuvissa näkyvät henkilöt ole tunnistettavissa. Siten liikkujista kerätty data on anonyymia, eikä MarshallAI tallenna yksilöityjä tietoja liikkujien liikkeistä.


”Järjestelmä tuottaa anonyymia numeerista dataa torin alueen käytöstä. Palvelussa ei tallenneta henkilötietoja eikä kuvamateriaalia, pois lukien tilapäinen tallennus laadun varmistusta tai vikatilojen korjaamista varten. Kaikkea kerättyä dataa käsitellään tietosuoja-asetus GDPR:n ja muun lainsäädännön vaatimalla tavalla noudattaen erityistä huolellisuutta”, kertoo MarshallAI:n myyntipäällikkö Arttu Laitinen.

Pilotin taustalla on teknologian mahdollistama datan kerääminen, jonka myötä tiedolla johtamisen merkitys on kasvanut koko yhteiskunnassa. Liikenteen mittauksissa ja laskennoissa tieto on entistä vahvemmin tukemassa suunnittelua. Yhtenä teknologian kehityksen tuotteena on juuri konenäön hyödyntäminen, joka perustuu videoituun kuvaan ja sen antamaan informaatioon muun muassa liikkujien määristä ja käyttäytymisestä sekä kulkutavoista.

artikkelin avainsanat:
HAMK Hämeenlinna konenäkö tech tekoäly