Hitachi ABB Power Grids
10:10 - 13.06.2021 / viihde / Findance
Mutkalammen tuulipuisto - Hitachi ABB Power Grids liittää Suomen suurimman tuulipuiston sähköverkkoon

Hitachi ABB Power Grids on allekirjoittanut maailman johtavan tuuliturbiinivalmistaja Vestas Finland Oy:n kanssa sopimuksen sähkövoimateknologiaratkaisujen toimittamisesta Mutkalammen tuulipuistoon. Toimitus mahdollistaa tuulipuiston tuottaman puhtaan sähkön toimittamisen sähkönkäyttäjille tehokkaasti ja luotettavasti. Edistyksellinen ratkaisu vauhdittaa Suomen matkaa kohti kestävän energian tulevaisuutta.

Kokonaisteholtaan 404 megawatin (MW) Mutkalammen tuulivoimalakokonaisuus on Suomen suurin rakenteilla oleva tuulipuisto. Kalajoen, Kokkolan ja Kannuksen alueille nouseva 69 tuulivoimalan puisto tulee valmistuessaan tuottamaan sähköä noin 360 000 suomalaisen kotitalouden vuosikulutuksen verran.

”Yhdessä Vestaksen kanssa olemme keskeisessä roolissa vauhdittamassa Suomen siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, Hitachi ABB Power Gridsin Grid Integration -liiketoiminnan johtaja Niklas Persson sanoo. "Valintamme kertoo jälleen asiakkaamme luottamuksesta maailman johtavaan osaamiseemme ja toimituskykyymme."

”Tulevaisuuden ympäristömyönteinen energiajärjestelmä tulee perustumaan puhtaasti tuotettuun sähköön. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että saamme olla osaamisellamme ja teknologioillamme edistämässä meneillään olevaa vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, Hitachi ABB Power Gridsin Suomen-yhtiön toimitusjohtaja Matti Vaattovaara sanoo.


"Hitachi ABB Power Gridsin modulaariset sähköasemaratkaisut sopivat erinomaisesti tuulipuistojemme verkkoliitäntään. Koska modulaarisia rakennuksia ja tehomuuntajia valmistetaan Suomessa, on projektilla myös myönteinen paikallisvaikutus”, Vestas Finlandin projektijohtaja Yoann Tastu sanoo.

Hitachi ABB Power Gridsin edistyneet ratkaisut sisältävät kaksi 110/33 kV:n sähköasemaa sekä 110 kV:n kytkinaseman, jotka liittävät tuulipuiston tuottaman sähköenergian kantaverkkoon ja varmistavat näin luotettavan tuulisähkön saannin sähkönkäyttäjille. Kyseessä on edistyksellinen tehdasvalmis ratkaisu, joka säästää toimitusaikaa ja kustannuksia sekä takaa turvallisuuden ja laadun. Toimitus sisältää myös MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän, joka automatisoi sähkön integroinnin verkkoon, parantaa sähkön laatua ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin verkon tilanteisiin.

Hitachi ABB Power Grids on yksi maailman johtavista yhtiöistä uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittämisessä. Yhtiö liittää tyypillisesti noin 2 gigawattia tuulivoimaa voimansiirtojärjestelmiin vuosittain. Yhtiön osaaminen ja tarjonta kattavat koko arvoketjun konsultoinnista ja järjestelmätutkimuksista suunnitteluun, projektinhallintaan, valmistukseen, asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon - kaikki sähköverkkoja koskevien säädösten ja standardien mukaisesti.


Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY) tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla tuulivoimahankkeita kahdeksankertainen määrä suhteessa nykyiseen kapasiteettiin, yhteensä 21 300 megawatin edestä. Vuoteen 2024 mennessä Suomen tuulivoimatuotanto tulee kaksinkertaistumaan.

Hitachi ABB Power Grids on globaali sähkövoimateknologian johtava yhtiö, joka liittää tuulivoimaa verkkoon ympäri maailman – niin maa- kuin merituulipuistoissa. Suomessa yhtiö on toteuttanut useiden kymmenien tuulipuistojen liittämisen sähköverkkoon. Yhtiö tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman sähkö- ja kytkinasemista tuulimuuntajiin sekä huippuluokan digitaalisiin ratkaisuihin, joilla ohjataan ja valvotaan tuulipuiston toimintaa ja sähköntuottoa.

Tuulisähkön tuotanto Mutkalammen tuulipuistossa tulee käynnistymään suunnitelmien mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Mutkalammen tuulipuiston toteuttaa Mutkalampi Tuulipuisto Oy, jonka omistavaa uusiutuvan energian tuottajayhtiö Neoen.