Alamy / AOP
20:10 - 27.05.2021 / viihde / Findance
Diak: Tekoäly voi auttaa yksinäisyyden torjunnassa

Uusi esiselvitys tarkastelee tekoälyn mahdollisuuksia sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa ja yksinäisyyden vähentämisessä. Esiselvitys on luotu hankkeessa, joka kokosi yhteen tekoälyn ja yksinäisyyden asiantuntijoita keskustelemaan ja jakamaan osaamistaan.

– Yksin asuminen ja väestön ikääntyminen ovat kasvavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joilla on vaikutuksia ihmisiin. Yksi vaikutus on ihmissuhteiden laadun ja määrän heikkeneminen. Yksinäisyys heikentää tutkitusti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä, sanoo hankkeen projektipäällikkö ja Diakin asiantuntija Sakari Kainulainen.

Esiselvityksen tavoitteena oli hakea vahvistusta ajatukselle, että tekoäly voisi toimia jossain roolissa, kun etsitään vastauksia yksinäisyyden kysymyksiin.

– Tavoitteena oli testata voiko tekoäly erottaa yksinäisyyteen viittaavaa tekstiä muunlaisesta tekstistä ja voiko tekoäly helpottaa yksinäisyyttä vähentävän toiminnan piiriin pääsemistä.

Esiselvitys on perehtynyt tekoälyn yksinäisyyden lieventämisen mahdollisuuksiin, joita tutkittiin tekoälyn kansallisten kärkitoimijoiden kanssa. Samalla yhdistettiin tekoälyn ja yksinäisyyden asiantuntijoita keskustelemaan ja jakamaan osaamistaan yksinäisyyden vähentämiseksi. Tekoäly on monitulkintainen ja haastava ympäristö, johon sisältyy myös merkittäviä eettisiä kysymyksiä.

Nykyään tekoälyt voivat tulkita tekstejä, lukuja, kuvia tai videoita, mutta yksinäisyyteen liittyvistä asioista ei löydy tutkimustuloksia tai esimerkkejä. Esiselvityksessä pyrittiin selvittämään, millaisessa muodossa olevaa informaatiota tekoäly voisi hyödyntää seuloessaan yksinäisiä ihmisiä tai kartoittaessaan tähän ongelmaan löytyviä ratkaisuja.


– Reaktor Oy:n kanssa tehtyjen pilottien myötä selvisi, että tekoälyn voi opettaa tunnistamaan yksinäisyyttä kuvaavaa tekstiä. Tuen piiriin saattamisen osalta kuvattiin siihen liittyviä esteitä ja reunaehtoja ohjauksen onnistumiseksi.

Julkaisussa on raportoitu tekoälykokeilut ja keskustelu tekoälyn hyödyntämisestä. Raportissa syntyneen tiedon varassa esiselvitys pohtii, mitkä ovat reunaehdot laajemmalle tekoälyä ja yksinäisyyttä kytkevälle kehittämiselle tulevaisuudessa. Julkaisua voi suositella tekoälyä kehittäville ja palveluiden suunnittelijoille, sekä muutoin asiasta kiinnostuneille.

Esiselvitys tekoälyn mahdollisuuksista syrjäytymisen ehkäisemisessä – case yksinäisyys -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

artikkelin avainsanat:
Diak tekoäly tutkimukset