Alamy / AOP
18:10 - 17.05.2021 / viihde / Findance
Atradius: Maksukyvyttömyystapausten määrä kasvussa

Atradiuksen ekonomistien uusin julkaisu ennustaa yritysten maksukyvyttömyystapausten lisääntyvän maailmanlaajuisesti jopa 26% tänä vuonna.

Yritysten maksukyvyttömyystapausten määrä laski vuonna 2020 johtuen konkurssilakien väliaikaisista muutoksista ja verohelpotuksista. Näitä toimenpiteitä on poistettu asteittain käytöstä. Maksukyvyttömyystapausten määrän kasvu vuonna 2021 tulee olemaan suurinta Australiassa, Ranskassa, Singaporessa ja Itävallassa eli kaikissa niissä maissa, joissa hallitus on toteuttanut voimakkaita toimenpiteitä.

Kolme tekijää vaikuttaa tämän vuoden maksukyvyttömyysennusteeseen. Ensimmäinen on konkurssien määrä väliaikaisten lakimuutosten rauettua. Toinen on taloudellisten olosuhteiden aiheuttama maksukyvyttömyyden lisääntyminen, joka riippuu talouskasvun vahvuudesta vuonna 2021. Kolmas merkittävä tekijä on finanssipoliittinen tuki. Odotamme, että valtion tukijärjestelmiä jatketaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskon loppuun asti, jolloin suuri osa kehittyneiden markkinoiden väestöstä on rokotettu.

Maailman BKT:n kasvun arvioidaan olevan 6,0% vuonna 2021, kun viime vuonna BKT laski 3,7%. BKT kasvaa etenkin loppuvuoden aikana, vaikka maailmanlaajuinen kasvu vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä pysyy todennäköisesti maltillisena rajoitusten vuoksi. Talouden elpymisvauhti vuonna 2021 vaihtelee kuitenkin merkittävästi ympäri maailmaa. Rajoituksia puretaan vähitellen, kun rokotusohjelmat saavat vauhtia ja terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuva paine vähenee.


Euroalueella talous alkaa elpyä jo toisella vuosineljänneksellä, ja BKT kasvaa 4,2 prosenttia vuonna 2021. Kasvu tulee olemaan voimakkainta niissä Euroopan maissa, joissa taantuma oli erityisen syvä vuonna 2020. Talouden elpymiseen vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin rajoitusten tiukkuus ja toisaalta nopeus, jolla ne puretaan. Viime vuoden sulkutoimenpiteet olivat tiukkoja Portugalissa, Italiassa, Espanjassa ja Irlannissa, mikä johti palveluiden vähäiseen kulutukseen näissä maissa.

Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi, mitä tulee ottaa huomioon muuttuneessa markkinatilanteessa.


– Meillä on historiallinen painolasti hartioilla, ja taakkaa kannattaakin vähentää, jos siihen on mahdollisuus. Erityisen tärkeää on suojata myyntisaatavat asiakkaan maksukyvyttömyyden varalta. Jos yritykselläsi ei ole taustatukea, pahimmassa tapauksessa liiketoimintasi voi loppua kuin seinään, Laitala kommentoi.

Atradius toimii 52 maassa ja yhtiöllä on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.

artikkelin avainsanat:
Atradius talous