Raitiotieallianssi / Wille Nyyssönen
02:10 - 30.04.2021 / viihde / Findance
Tampere: toukokuun alusta alkaen uusia liikennejärjestelyjä keskustassa

Tampereen keskustassa on toukokuun alusta alkaen uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä johtuen.

Suvantokadulla aloitetaan viikolla 17 vesihuoltotöiden lisäksi kaukolämpötyöt, joiden vuoksi jalankulkuun ja pyöräilyyn tehdään muutoksia torstaista 29.4. alkaen. Kaukolämpökaivanto tulee Suvantokadun eteläpuolelle, nykyisen jalankulkureitin kohdalle. Tämän vuoksi jalankulku siirretään Sorin aukiolta Tuomiokirkonkadun varteen noin viikon ajaksi.

Kun kaukolämpölinja on saatu kaivettua, jalankulku Suvantokadun yli palautetaan Aleksanterinkadun tuntumaan viikolla 18. Samalla viikolla läpiajo Tuomiokirkonkadulla Vuolteenkadulta Otavalankadulle estyy ja Tuomiokirkonkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi myös välillä Suvantokatu-Otavalankatu. Samalla suojatietä Tuomiokirkonkadun yli Suvantokadun pohjoispuolella siirretään hieman pohjoiseen uuden työalueen vaatiman tilan vuoksi.

Hatanpään valtatiellä Haarlan palatsin edustalla aloitetaan toukokuussa kiveystöitä. Kiveyksen valmistelevat pohjatyöt tehdään yötöinä. Kiveystyöt vaikuttavat jalankulkuun työn aikana.

Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun liittymässä tehdään liikennevalo- ja kiveystöitä viikolla 18. Töiden vuoksi Hämeenkatu on liittymäalueen kohdalla yksikaistainen lauantaina ja sunnuntaina 8.–9.5. klo 8.00–16.00. Liikennettä ohjataan liikenteenohjaajien avulla.


Keskustorilla aloitetaan viikolla 18 eli 3.5. alkaen yötöinä bussipysäkkialueiden tasoreunakivien vaihtotyöt.

Töitä tehdään Keskustorin alueella useassa eri vaiheessa, joista ensimmäinen työvaihe Tampereen Teatterin edustan pysäkillä (Keskustori C) kestää arviolta kaksi viikkoa. Tämän jälkeen töitä jatketaan vaiheittain Keskustorin D-, E- ja F-pysäkeillä. Työt kestävät arviolta kesäkuun puoliväliin saakka ja työtä tehdään klo 18.00–6.00 välisenä aikana.

Työt aiheuttavat muutoksia bussipysäkkeihin ja töiden ensimmäisessä vaiheessa bussipysäkki Tampereen teatterin edustalta (Keskustori C 0035) siirtyy Aleksis Kiven kadulle maanantaina 3.5. klo 6.00. Pysäkkimuutos koskee bussilinjoja 8, 11, 17, 26 ja 29.

Lisätietoja bussiliikenteen ja pysäkkien muutoksista löytyy Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen sivuilta.