Alamy / AOP
02:10 - 11.02.2021 / viihde / Findance
Crowst tutki: erityisesti äänikirjat kasvussa, suosiossa elämäkerrat, jännitys- ja rikoskirjallisuus sekä tietokirjat

Tuoreessa, helmikuussa toteutetussa tutkimuksessa suomalaiset arvioivat miten heidän luku- ja kuuntelutottumuksensa kirjojen ja äänikirjojen suhteen on kehittynyt.

Perinteisiä paperisia kirjoja ja e-kirjoja lukevista vastaajista yli 37 prosenttia arvioi lukevansa enemmän kuin aiemmin, viimeisen 12 kuukauden aikajaksolla tarkasteltuna. Noin 39 prosenttia heistä arvioi myös tulevansa lukemaan enemmän seuraavan 12 kuukauden aikana.

Äänikirjojen suosio kasvaa vieläkin vahvemmin: yli 43 prosenttia nykyisistä kuuntelijoista arvioi kuuntelevansa enemmän seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tulokset paljastavat myös suosituimmat kirjallisuuden lajit, tällä hetkellä suositut kirjailijat sekä suosituimmat äänikirjapalvelut.

Tutkimukseen vastasi 1 200 vastaajaa Suomessa.

Ihmiset lukevat kirjoja ja kuuntelevat äänikirjoja hieman erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Kirjoihin keskitytään syvällisemmin sängyssä tai sohvalla, kun taas jopa 73 prosenttia äänikirjojen kuuntelijoista tekevät kuunnellessaan myös jotain muuta aktiviteettia. Tyypillisiä, samanaikaisia aktiviteetteja ovat mm. kodin askareiden hoito, liikkuminen (esim. juoksulenkit ulkona), tai ruoanlaitto. Tutkimustulosten perusteella pääasialliset syyt lukea kirjoja ja kuunnella äänikirjoja ovat yhteneväiset: rentoutuminen, viihteen nauttiminen, uusien asioiden oppiminen, sekä itsensä kehittäminen.

Top 4 kirjallisuuden lajia – Näitä luetaan ja kuunnellaan

Tutkimus keskittyi vapaa-ajan kirjallisuuteen, siten että opiskelu- ja ammattikirjallisuus oli rajattu kysymysten ulkopuolelle. Vastaajista lähes kaikki, yli 98 prosenttia, lukee vapaa-ajan kirjallisuutta kirjoina tai e-kirjoina. Äänikirjoja taas kuuntelee lähes 78 prosenttia vastaajista, heistä noin 45 prosenttia kuuntelee äänikirjoja vähintään kerran viikossa.

Niin kirjoissa, e-kirjoissa kuin myös äänikirjoissa nousee esiin samat neljä suosituinta kirjallisuuden lajia: elämäkerrat, jännitys- ja rikoskirjallisuus, sekä tietokirjat. Tämän terävimmän kärjen jälkeen myös humoristisella kirjallisuudella, fantasialla ja romanttisella kirjallisuudella on omat vahvat lukija- ja kuuntelijakuntansa.

Lukijoiden ja kuuntelijoiden suosikkikirjailijoita kartoitettaessa esiin nousee positiivinen sekoitus niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin kirjailijoita. Stephen King, Lucinda Riley, Agatha Christie, Torey Hayden, J.K. Rowling ja Dan Brown ovat suosittuja ulkomaisten kirjailijoiden joukossa, useiden pohjoismaisten kirjailijoiden ohella. Suomalaisista kirjailijoista suosittuja tällä hetkellä ovat mm. Ilkka Remes, Antti Holma, Tuomas Kyrö, Kari Hotakainen, Sofi Oksanen ja Reijo Mäki.
Suomen suosituimmat äänikirjapalvelut

Äänikirjojen kuuntelijoista jopa 45 prosenttia on aloittanut kuunteluharrastuksensa viimeisen 12 kuukauden sisällä. Koronapandemia sekä sosiaalisten kontaktien rajoittaminen erityisolojen aikana ovat osaltaan kasvattaneet äänikirjapalvelujen suosiota.

Tutkimustulosten perusteella viisi suosituinta äänikirjapalvelua Suomessa tällä hetkellä ovat Bookbeat, Storytel, Nextory, Supla ja Elisa Kirja.

Äänikirjojen kuuntelijoista huomattava valtaosa, yhdeksän kymmenestä, kuuntelee äänikirjoja älypuhelimillaan.

Tutkimukseen vastasi 1 200 16-60 -vuotiasta vastaajaa älypuhelimillaan, ja se toteutettiin Suomessa 2.2. - 5.2.2021. Tutkimuksen virhemarginaali on 95 prosentin todennäköisyydellä ±2,8%. Tutkimuksen toteutti Crowst.