Pixabay
08:10 - 19.05.2019 / viihde / Findance
Tutkimus: Lähes neljä viidestä suomalaisesta rajoittaisi avohakkuita lailla

WWF:n teettämässä tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin, pitäisikö avohakkuita rajoittaa lakisääteisesti alueilla, joilla niistä on suurin haitta ympäristölle: esimerkiksi turvemailla, lehdoissa ja vesistöjen rannoilla.

Peräti 77 prosenttia vastanneista haluaa rajoittaa avohakkuita. Ainoastaan 12 prosentin mielestä rajoituksiin ei ole tarvetta. Avohakkuita voidaan rajoittaa muuttamalla metsälakia.

- Avohakkuut köyhdyttävät suomalaista luontoa, aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja haittaavat ilmastonmuutoksen hillintää. Teettämämme tutkimus osoittaa, että suomalaiset haluavat muutosta metsätalouden käytäntöihin, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

- Kansan tahdon soisi näkyvän hallitusneuvotteluissa. Puolueiden pitäisi lisätä hallitusohjelmaan kirjaus avohakkuiden rajoittamisesta metsälakia muuttamalla, Kunttu sanoo.

Kuntun mielestä avohakkuiden rajoittamisen lisäksi seuraavan hallituksen pitäisi vähentää metsien hakkuita.

- Hakkuumääriä ei tulisi määrittää pelkän puuntuotannollisen kestävyyden kautta, vaan samalla pitää huomioida myös ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät reunaehdot. Hakkuita vähentämällä voidaan kasvattaa hiilinieluja ja auttaa uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä, Kunttu sanoo.

WWF kysyi myös, pitäisikö luonnonsuojelun rahoitusta kasvattaa merkittävästi luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. 57 prosenttia vastanneista kannatti luonnonsuojelun rahoituksen lisäämistä. Ainoastaan 20 prosenttia vastusti lisärahoitusta.

artikkelin avainsanat:
ekologia luonto WWF